Strzelnica Arizona wznawia swoją działalność!

Drodzy strzelcy, drodzy sympatycy strzelectwa!

Po cichutku informujemy, że już od początku lutego wznawiamy działalność Naszego obiektu!
Nadmieniamy, że z uwagi na dalej panujący stan epidemii/pandemii w naszym kraju jesteśmy zmuszeni do ograniczenia dostępu do strzelnicy, przez zmniejszenie liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na osiach strzeleckich. Działalność strzelnicy będzie spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku s wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2316)A tymczasem – zimowa sceneria na Strzelnicy Arizona. 🥰

EDIT:
W związku z zapytaniami kierowanymi na naszą skrzynkę, informujemy, że Warsztaty Strzeleckie, które poprowadzi Street Tactics odbędą się zgodnie z planem, tj. 30-31.01.2021 r.