Partyzanci Lubelszczyzny z Zespołem Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego na Strzelnicy Arizona