PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU


STEELALIVE

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o broni i amunicji, aby móc kolekcjonować broń palną wymagane jest posiadanie odpowiedniego pozwolenia wydawanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu komendanta wojewódzkiego Policji. Aby rozpocząć cały proces trzeba spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 21 lat,
  • być zdrowym psychicznie – wymagane są badania psychologiczne, które orzekają o kondycji psychicznej;
  • nie można być uzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
  • należy posiadać stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
  • nie można być karanym prawomocnymi wyrokami Sądu za przestępstwa umyślne.

Jeśli spełni się powyższe warunki to kolejnym etapem jest wstąpienie do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i stanie się jego pełnoprawnym członkiem. Następnie trzeba odbyć określone badania lekarskie i psychologiczne. Po otrzymaniu orzeczeń lekarskich następnym krokiem jest złożenie wniosku  o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji i zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

I to właśnie w tym ostatnim możesz liczyć na CarpatiaArms. Dzięki regularnym treningom na strzelnicy pod okiem profesjonalnego instruktora zapoznasz się z procedurami bezpieczeństwa na strzelnicy, poznasz obsługę manualną broni palnej – nauczymy Cię prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania danej broni wraz z określeniem jej części, pokażemy jak postępować z bronią niesprawną uniemożliwiającą dalsze strzelanie, a także przeprowadzimy strzelanie do celu z użyciem danego rodzaju broni, co w pełni przygotuje Cię do egzaminu praktycznego.